Sikra.dk

Hundeforsikring

Er du hundeejer, eller planlægger du at blive det? Alle danske hundeejere skal, efter dansk lov,  forsikre deres hund med minimum en hundeansvarsforsikring. I denne guide kan du læse, hvad en hundeforsikring dækker, hvad den ikke dækker og hvilke tilvalgsmuligheder du har.

Hvad dækker den lovpligtige hundeforsikring? Og hvad er ikke dækket?

En hundeansvarsforsikring dækker skader

person- eller tingskader uden for familien, som din hund er skyld i. Det kunne f.eks. være, hvis din hund ridser en anden persons bil.
For at gøre betingelserne for en hundeforsikring overskuelige har vi valgt at opstille det i form af svar på spørgsmål, som du måske sidder med derude.

Hvad hvis skaden sker på et familiemedlem?
Ejeren af hunden eller personer, som tilhører samme husstand, er ikke dækket af hundeforsikringen.

Hvad hvis hunden bliver provokeret til aggressivitet?
Du er kun erstatningspligtig hvis hunden har forårsaget skaden uprovokeret. Er skaden sket fordi at en person har provokeret din hund, kan erstatningskravet reduceres eller helt bortfalde.

Hvad hvis andre passer min hund?
Forsikring & Pension skriver, at skader, som hunden forårsager i hundepasserens hus, ikke vil være dækket af forsikringen. Personen, som passer hunden, accepterer typisk indirekte, at vedkommende selv skal erstatte eventuelle skader, med mindre I selvfølgelig laver en særaftale, som gør, at I, som hundeejere, bliver erstatningspligtige.  Jeg har dog også fundet betingelser for hundes forsikringer, hvor der står, at ”personer som passer hunden midlertidigt” også er dækket af forsikringen. Det varierer altså åbenbart fra selskab til selskab, og derfor er det vigtigt, at du nærlæser betingelserne fra dit forsikringsselskab.

Hvad hvis jeg tager min hund med udenlands?
Jeg har nærlæst fire af landets største forsikringsselskabers betingelser for forsikring af hund, og fælles for dem alle, er, at udenlandsophold med hunden er dækket. Dækningen er dog kun gyldig i 3 måneder fra afrejsedato. Det vil altså sige, at forsikringen ikke dækker ved udenlandsophold på over tre måneder. Husk at nærlæse betingelser fra dit eget forsikringsselskab for at være sikker på, om det også er gældende i dit tilfælde.

Dækker hundeforsikringen ubegrænset?
Nej det gør den ikke. Der er ved alle hundeforsikringer et maksimumbeløb. For at tage et eksempel, fandt jeg et forsikringsselskab, som med deres forsikring, dækkede op til maksimum 5 millioner kr. for personskade, og 3 millioner kr. for skader på ting eller andre dyr.

Sikra.dk anbefaler:

3 tilbud på hundeforsikring – Gratis

Du udfylder kun én formular, men den sendes til flere forskellige forsikringsselskaber.

Selskaberne ved at de skal tilbyde dig den bedste pris første gang. De ved nemlig, at du også får tilbud fra andre samtidig.

Klik her for at udfylde formularen om forsikring hos Tjenestetorvet.

Tillæg til den lovpligtige hundeforsikring

Herunder redegør jeg for de forskellige tillægsforsikringer, som kan supplere den lovpligtige hundeansvarsforsikring.

Figurantdækning

En figurantdækning henvender sig primært til hundeejere, som går til træning eller udstilling med deres hund. Den dækker eventuelle skader, som din hund forårsager hos andre deltagere, instruktører eller dommere, da den almindelige hundeansvarsforsikring ikke dækker i sådanne tilfælde.
Der er mange hundeklubber og foreninger, som kræver, at deres medlemmer har en udvidet hundeforsikring med figurantdækning.

Hundesygeforsikring

Sygeforsikring er, ligesom figurantforsikringen, et muligt tillæg til din hundeansvarsforsikring. Sygeforsikringen dækker helt eller delvist udgifter til dyrlæge. Forsikring & Pension oplyser, at forsikringen kan købes fra hunden er fyldt 8 uger til og med hundens 6. Leveår. Sygeforsikringen har typisk en selvrisiko, som er det beløb, du selv skal dække. Derudover vil der også være en maksimumdækning. Både selvrisiko og maksimumsdækning vil være anført i forsikringens betingelser.

Tandskadeforsikring

Som navnet antyder, så kan du hos de fleste forsikringsselskaber vælge en tandskadeforsikring som supplement til din hundeansvarsforsikring. Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med tandskader, som hunden har pådraget sig ved et uheld.

Hundelivsforsikring

En livsforsikring til hunde udbetaler en erstatning til ejeren af hunden, hvis hunden dør pga. sygdom eller tilskadekomst. Er hunden så syg eller slemt tilredt, at en dyrlæge vurderer, at den skal aflives, så vil livsforsikringen også dække.

Livsforsikringen dækker typisk ikke:

– Hvis hunden dør kort tid efter forsikringens ikrafttrædelse. Den præcise grænse vil være oplyst i forsikringsbetingelserne.

– Hvis hunden dør af en sygdom, som den har haft inden forsikringens ikrafttrædelse.

– Hvis hunden dør af sygdom som f.eks. leverbetændelse, hvor lægens anbefalede vaccinationsprogram ikke er blevet fulgt.

– Hvis hunden dør ved påkørsel, hvor det har været lovpligtigt at have hunden i snor.

– Hvis hunden aflives uden medicinske grunde, eller hvis hunden aflives pga. psykiske problemer.

Der kan være mange andre specielle tilfælde, hvor din hund heller ikke er dækket af livsforsikringen, og derfor er det igen vigtigt, at du nærlæser forsikringsbetingelserne.

Hvordan udregnes erstatningen fra hundens livsforsikring?
Hvis din hund dør, og din livsforsikring dækker tilfældet, så får du en erstatning udbetalt i forhold til den aftalte forsikringssum. Nogle forsikringsselskaber reducerer erstatningsbeløbet når hunden når over en bestemt alder. Et eksempel kan være at du får 100% erstatning indtil hunden er 6 år gammel, hvorefter den reduceres til 80%, og sådan fortsætter reduceringen i takt med at din hund bliver ældre.

En billig hundeforsikring – hvad koster det?

Prisen på en hundeforsikring afhænger, ligesom med alle andre forsikringer, af flere forskellige faktorer. Prisen afhænger blandt andet af, hvilke tillægsforsikringer du vælger, hvor høj en forsikringssum du ønsker at forsikre din hund for, hvilken hunderace det er og meget andet.  For at give dig en ide om, hvad det koster, så har vi prøvet et større dansk forsikringsselskabs online beregner, og endte med en præmie (pris) på 370 kr. pr. år for en hundebasisforsikring. Vi havde valgt racen Golden Retriever, indtastet, at hunden var fra 2005, og at vi ville have en livsforsikring med forsikringssum på 6000 kr.

Afrunding – En god og billig hundeforsikring

Jeg håber, denne guide har givet dig et godt indtryk af, hvad en hundeforsikring er, og hvad den dækker. Derudover håber jeg også, at du sidder tilbage med en fornemmelse af, hvilke overvejelser du skal gøre dig, inden du tegner en hundeforsikringen.
For at få en så billig hundeforsikring som muligt er det vigtigt ,at du undersøger prisen og betingelserne hos de forskellige forsikringsselskaber, samt vurderer, hvilke tillægsforsikringer der er nødvendige/pengene værd, for dig at have med.

Forsikringsbetingelserne for hundeforsikring varierer meget fra selskab til selskab. Derfor har vi gjort lidt fodarbejde for dig og fundet frem til forsikringsbetingelserne fra 5 af landets største udbydere af hundeforsikring:

Læs IF Forsikrings hundeforsikringsbetingelser, her.
Læs Tryg Forsikrings hundeforsikringsbetingelser, her.
Læs Alm. Brand Forsikrings hundeforsikringsbetingelser, her.
Læs Codan Forsikrings hundeforsikringsbetingelser, her.
Læs Alka Forsikrings hundeforsikringsbetingelser, her.

Held og lykke med købet af hundens forsikring!

Få et godt tilbud på dine forsikringer!

Der kan være mange penge, at spare på dine forsikringer. Der er især store besparelser, hvis du samler dine forsikringer hos ét forsikringsselskab. Slip for alt bøvlet med, at indhente tilbud på forsikringerne - udfyld formularen og modtag 3 tilbud på dine forsikringer.